Betalt medlemsavgiften?

De som inte betalt medlemsavgiften de senaste 2 åren kommer att raderas ur medlemsregistret. Detta sker fr.o.m. 2015-01-01.

Vänlig betala snarast för att behålla medlemskapet.

Med vänlig hälsning Styrelsen