Uppvisande av medlemskort på banan!!!

Endast mot uppvisande av medlemskort eller kvitto på betald medlemsavgift för år 2015 gäller medlemspris enligt prislista