KM Pistol Siluett 2016 08 14

1 plats                Jocke G                                          261 poäng

2 plats                Karl K                                            215 poäng

3 plats                Torbjörn E                                     206 poäng

4 plats                Christian S                                     146 poäng