OBS Kursen full! Pistolskyttekurs för ”Gröna Kortet”

 

Kursen för 2016 är nu full och nya kursdatum kommer att anslås i skjuthallen i december 2016.

Pistolskyttekurs för ”Gröna Kortet”. Start måndag 24/10. Max 8 deltagare.

Kurs-info finns i skjuthallen.