Resultaten från KM i A och B-vapen 20180204

Precision A

1 John S         293

2 Henrik G      291

3 Tommy J      279

4 Rolf S           235

5 Anders H     230

Precision B

1 Henrik G     305

2 John S        290

3 Tommy J     288

4 Rolf S          239