Årsmöte 2020 26 mars

Huddinge Jaktvårdsförening har årsmöte den 26 mars kl 19.00 i Preliminärt Sjödalsgymnasiets Aula, Paradistorget 16.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att respektera folkhälsomyndighetens uppmaningar:

Folkhälsomyndighetens grundhållning är att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor. Samtidigt finns nu ett antal åtgärder på plats som bidrar till att minska spridningen. Det gäller bland annat den inskränkning av offentliga sammankomster som regeringen har fattat beslut om, men också framtagen information till skolor, evenemangsarrangörer, resenärer och allmänheten.

– Det mantra som vi vill upprepa är att stanna hemma när du är sjuk, även med milda symtom, samt att ha en god handhygien, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten.

Nu är det därför läge att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige, och skydda de mest utsatta från att bli smittade. Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Dessa uppmaningar gäller många av våra medlemmar; de över 70 år, de med olika medicinska behandlingar, de som nyligen varit sjuka eller har nedsatt immunförsvar av någon anledning.

Styrelsen menar att vi är tvungna att genomföra vårt årsmöte inom given tid(mars månads utgång), men att vår förhoppning är ett rekordsnabbt årsmöte-med så få deltagare som bara är möjligt. En grundförutsättning för ett snabbt årsmöte är att revisorerna har gjort ett gott arbete – man har lämnat en revisionsberättelse som rekommenderar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och att valberedningen har hittat folk till styrelsen – vilket man har gjort. Efter årsmötet ska den nya styrelsen träffas för ett snabbt konstituerande möte.

Den som absolut vill deltaga i årsmötet skall anmäla på förhand senast onsdag den 25 mars kl 21.00 till Kjell Herza 070 888 53 09 eller Johan Westerberg 08 535 373 12. Det är stor möjlighet att möteslokalen ändras med kort varsel.

Årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, bokslutshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängligt på jägarexamen under helgen den 21-22 mars 7.30-14.00

Med förhoppning om respekt för rådande situation/Styrelsen