Info

Kjell H meddelade under gårdagens styrelsemöte att han avgår som ordförande för HJVF p.g.a. hälsoskäl. Styrelsen tackar Kjell H för sin insats under alla år och ser fram emot att få tacka av honom ordentligt på nästa styrelsemöte.

Vi vill samtidigt välkomna Grasse G som HJVF´s nya ordförande.