Föreningsintyg

För att förenkla och effektivisera hanteringen av föreningslicenser har klubben nu skapat en ny mailadress, intyg@hjvf.se, dit alla medlemmar ska skicka sina nya ansökningar och önskemål om förnyade föreningsintyg. Mailadressen hanteras av klubbens utsedda administratörer av föreningsintyg som sammanställer dessa för godkännande, eller avslag, av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Alla medlemmar som mailat till Kjell H de senaste 2 månaderna uppmanas härmed att skicka in sina ärenden igen till ovan mailadress om det gäller föreningsintyg så att styrelsen kan följa upp och säkerställa att inget faller mellan stolarna under denna övergångsperiod. För övriga ärenden som mailades till Kjell kan dessa skickas direkt till styrelsen, styrelsen@hjvf.se