Krångeltrapen 2024

Vill du som HJVF medlem med eget hagelvapen vara med nu i maj är du varmt välkommen.
Har du inga stålhagel? Vi löser det på plats.

I mitten på 80-talet startade en tradition som pågår än i dag. Runt den 17 maj varje år träffas medlemmar från HJK och HJVF för att göra upp i klubbtävlingen Krångeltrapen. Vartannat år skjuts tävlingen hos HJK och vartannat år på Huddinges bana. Den klubb som står som arrangör bestämmer vad som ska skjutas i tävlingen. Det är alltid lerduvor i någon form av trap- eller sportingskytte.
Skjutlagen består av de medlemmar som velat deltaga från respektive klubb.

  • 2021 Huddinge
  • 2022 HJK
  • 2023 Huddinge
  • 2024 HJK