Skytteskola

Träna inför examen hos oss!
Vi anordnar skytteskola i både hagel och kula inför Jägarexamen för alla
som inte har möjlighet att träna på egen hand. Träningen går ut på att
deltagarna övar på momenten som ingår i de praktiska proven.
Skytteskola är även en bra start för dig som inte känner till skytte sedan tidigare och

behöver en introduktion till hur man hanterar vapen säkert samt skjuter kula
och hagel.

Årets kurstillfällen finns anslagna i utbildningskalendern. För att delta ska du först ha gjort anmälan

skytte6

Ledarna i vår skytteskola, Kari, Teo, Torbjörn och Emil under en paus i träningen.

De som deltar i kurserna får dessutom tid avsatt för avläggande av de
praktiska proven. Det krävs minst 6 anmälda för kurserna.

SkytteskolanPris
25 hagelskott 800 kr
12 kulskott 800 kr

Vapen, vapenhantering och instruktör ingår. Meddela om det är hagel eller
kula du vill delta i. I anslutning efter kursen kan man få information om
avståndsbedömning och vapen till en kostnad av 100 kr.
Anmälan är bindande.

Säkerhet, vapenhantering och första hjälpen
Vi håller hårt på säkerheten och ber alla som besöker HJVF att först läsa
vår sida om just detta före ni besöker oss