Skytteskola

Skytteskola 1 grund  Kula 1500:- / Hagel 1500:-

För dig som vill ha en grundlig praktisk genomgång av hagel/kulvapens funktion och handhavande, säker vapenhantering och skytteteknik för stillastående och rörligt mål. Lämpar sig för nybörjare och de som tränar inför Jägarexamen.

Utbildningen är indelad i två grundkurser, en för kula och en för hagel. (Ange om du vill anmäla dig till båda eller en av kurserna, samt mobilnummer i din anmälan.)

Skytteskola 2 inför jägarexamen     1800:-

Intensiv skyttedag. Repetition/träning på de olika grundmomenten i jägarexamensprovet. Frånduvor, markmål, grundprov kulvapen och avståndsbedömning.

Kursen är formad för att förbereda och finslipa det sista inför grundproven samt ge en känsla för hur provet är uppbyggt och vad som förväntas på provet.

Högvilt/Älgskytteskola 2000:-

Utbildning och Skytte till störstadel på rörligt mål, på Älgbanan med klass 1 vapen. Då vi kan individ anpassa utefter varje elevs kunskapsnivå lämpar sig denna kurs för såväl de som övar inför Jägarexamens högviltsprov, såväl de som har tagit jägarexamen och vill vidareutveckla sitt skytte på älgbanan.

Skytteskola 3 fortsättning     2000:-

Vidareutbildning för dig som har jägarexamen/skyttevana och är medlem eller har ansökt om medlemskap i Hjvf. För dig som vill utveckla ditt skytte, främst på rörligt mål. (Datum under planering)

Anmälan till de olika kurserna gör du till skytteskola@gmail.com

Meddela vilken kurs du vill anmäla dig till i mejlet, se ovan. Samt ditt mobilnummer.

Lånevapen, ammunition och instruktör ingår i kursavgiften.

Kurstillfällenas datum hittar du i utbildningskalendern