Skytteskola

Skytteskola 1 grund     1500:-

För dig som har mindre erfarenhet av vapen, vapenhantering och skytte. Eller vill pröva på vad skytte innebär.

Grundlig genomgång av hagel/kulvapens funktion och handhavande, säker vapenhantering och skytteteknik för rörligt och stillastående mål.

Skytteskola 2 inför jägarexamen     1800:-

Repetition/träning på de olika grundmomenten i jägarexamensprovet.

Frånduvor, markmål, grundprov kulvapen och avståndsbedömning.

Skytteskola 3 fortsättning     2000:-

Vidareutbildning för dig som har jägarexamen/skyttevana och är medlem eller har ansökt om medlemskap i Hjvf. För dig som vill utveckla ditt skytte, främst på rörligt mål.

Anmälan till de olika kurserna gör du till skytteskola@gmail.com

Meddela vilken kurs du vill anmäla dig till i mejlet, ange 1, 2 eller 3.

Vapen, ammunition och instruktör tillhandahålls på samtliga av kurserna och kurstillfällen finns anslagna i utbildningskalendern