Pistolbanan

Macki hälsar alla pistolskyttar välkomna till pistolbanan. Söndagarna är ny skjutdag oftast med mindre trängsel.

Pistol
Vi är många som skjuter och tränar pistolskytte tillsammans på Huddingebanan!
Banskytte arrangerar vi för både prov och fortsättning för nybörjare där vi tillhandahåller all utrustning man behöver -pistol, ammunition, hörselskydd och skyddsglasögon.
Som ny får man alltid hjälp att komma igång, inga förkunskaper krävs.

Eget vapen
För att få skaffa eget vapen krävs det att man har skjutit godkänt för brons med 34 poäng, silver med 40 och guld med 46 poäng. När det är avklarat återstår 3 snabb-serier.
Utöver dessa praktiska prov krävs det teori, det så kallade pistolskyttekortet. Förkunskapskrav här är att man skjutit bronsserier klart på övningen. När serierna är avklarade ordnar man pistolskyttekortet, det går bra att träna vidare praktiskt för guld och silver under tiden man väntar på eller genomgår kursen.
Vi ordnar kurs för pistolkortet en till två ggr per år, om minst tre deltagare anmäler sig. Kursen omfattar 4-5 tillfällen om cirka 3 timmar. Kursens avslutas med skriftligt prov med tyngdpunkten på säkerhetsfrågor.
Om man har varit medlem i sex månader och klarat alla märken samt gått pistolskyttekorts kursen begär man ett föreningsintyget för att skaffa eget vapen.
Första vapnet är ett kaliber .22 vapen. Grövre kalibrar intygas först efter 12 månader av aktivt skytte.
Vi skjuter pistol året runt på Huddinge! Nybörjare som vana skyttar tränar och skjuter ihop.

Medlemskap i HJVF Pistol
Medlemsansökan och ansökan till pistolsektionen
Efter att man blivit medlem i HJVF kan man bli medlem i Pistolsektionen.
Det kostar inget extra men vi vill att alla fyller i ansökan: Ansökan till HJVF Pistol
Utan anmälan kan man inte registrera sina skyttemärken.
Dock kostar det sedan i efterhand 330 sek per år i avgift till svenska pistolskytteförbundet, som kommer automatiskt med nästa års medlemsavgiftsfaktura, om man har varit aktiv skytte i pistolsektionen.

Aktiva skyttar
Med aktiva skyttar menas alla som avlossar ett eller flera skott per år.
Det innebär att alla aktiva skyttar ska betala medlemsavgift till Pistolskytte-
förbundets medlemsavgift (280 kr) och till Pistolskyttekretsen (50 kr) utöver
medlemsavgiften för HJVF. Vi skickar två olika fakturor, en för medlemsavgiften
för HJVF samt en för Förbundet och kretsen.

Obs Alla skyttar som har nycklar till skjuthallen skall betala (500kr) som materialavgift ( skjutkort) eller lämna nycklar tillbaka enligt styrelsebeslut.

Skjutkort
Allmänna skjutdagar behövs ej betala skjutavgift.
För den som är behörig guldkompetent skytt kan även nyckel till skjuthallen erhållas, en förutsättning för detta är dock att medlemmen kontinuerligt bokar sig för tre pass som skjutledare per säsong, eller sex pass per kalenderår.

 

NamnTelefonAnmärkning
Henrik Grip070 8348820Ordförande
Kjell H076-1903520Sekreterare
Mikael S0707-910545Vapenansvarig
Ronnie C0703-95 31 11 Säkerhets- och utbildningsansvarig
Macki B073 595 0551Materialansvarig
Joakim G0705 82 19 85Skjutledarnycklar