Sporting

Sporting

Detta är den senast introducerade lerduvegrenen. Ursprungligen kommer sporting
från England. Till skillnad från skeet och trap finns det i Sporting möjlighet att variera
skyttet vad avser skjutvinklar och avstånd. Lerduvorna kastas på ett sådant sätt att
de skall efterlikna olika typer av jaktsituationer, till exempel lyftande änder (Teal),
höga tornduvor, låga korsande och frångående duvor, inkommande duvor och även
studsande markmål (sk Rabbit). Även lerduvornas storlek kan varieras.
Alla olika vinklar gör sporting extra roligt!

Sporting, Roligt skytte
Här på Huddingebanan skjuter vi Compact Sporting. Förutom de båda skeetkastarna
och trapkastaren har vi möjlighet att använda en tealkastare, ett fasantorn som kan
varieras i höjd, samt den kastare som används till jägarexamen (kan vändas).
Vi har även flera hand och batterikastare som vi kan placera ut för att

HJVF HAGELSKYTTE

Vår Compact Sportingbana på Huddinge. Sporting är enormt roligt och väldigt varierande
så kom och prova sporting med oss!

Sporting förekommer i flera varianter – Engelsk sporting där skjutstationerna placerats ut i naturen, Internationell Sporting (FITASC) där duvorna varieras mer och ofta skjuts på längre avstånd. I dessa båda sporting varianter går skyttarna runt en bana i grupper och skjuter de olika stationerna. En tävling består vanligen av 100-200 duvor.

En tredje variant är sk Compact Sporting där en existerande skeet eller trapbana kompletteras med extra kastare och 4-5 skjutstationer placeras ut.
Skyttarna placeras en per station och roterar sedan mellan stationerna under serien.

En serie som vanligtvis består av 25-50 duvor. I samtliga varianter av sporting förekommer såväl enkelduvor som olika former av doubléer.

Öppetider och priser

Hagelschema: [Klicka här]

För frågor skicka ett mail till hagelboss@hjvf.se
BILDER

SPORTINGSKYTTE

Notera haglen på väg mot tealduvan!
Notera haglen på väg mot tealduvan!
Näää, den här får du inte skjuta här
Näää, den här får du inte skjuta här