Tävlingssektionen

Målsättningen för tävlingssektionen är att utveckla klubbens tävlingsverksamhet
inom, i första hand, hagelskyttet. Detta genom att arrangera egna tävlingar och delta i tävlingar på olika nivåer inom Sverige, anordna utbildningar, medverka till att utveckla klubbens banor etc.

Som medlem i tävlingssektionen krävs betald årsavgift i HJVF, att man tagit
Skyttekortet och har tävlingslicens från Skyttesportförbundet. Dessutom ska
medlemmarna aktivt delta i sektionens arbete och aktiviteter. Medlemskapet löper
årsvis och är avgiftsfritt.