Pistolsektionen

PISTOLSEKTIONEN  Info

Pistol- och Korthållsektionen är en förening inom Huddinge Jaktvårdsförening (HJVF).

Du kan prova på att skjuta pistol hos oss utan att vara medlem i HJVF. Medlemmar skjuter dock till lägre avgift på alla föreningens banor. För nya skyttar finns lånevapen, ammunition, hörselskydd och skyddsglasögon. Inga förkunskaper behövs.

Våra skjutledare har kunskap och ger instruktioner om aktuellt vapen, säker vapenhantering och skytte. Skjutledare finns vanligen onsdag och lördag. Kolla ”pistolkalendern” på hemsidan – finns namn aktuell dag, så finns det skjutledare.

Ingen föranmälan behövs, men många vill skjuta, så ta en köbricka när du kommer till banan. Alla får skjuta 50 skott. Därefter lämnas skjutplatsen om fler skyttar väntar.

Swish gäller som betalning för skytte på banan.
Dock är det fortsatt kontanter som gäller för korvkassan.

Eftersom Pistolsektionen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet tillkommer för aktiva skyttar i Pistolsektionen en årsavgift till förbundet. Denna debiteras i samband med årsavgiften till HJVF.

För att köpa eget vapen ska du vara 18 år och aktiv medlem i Pistolsektionen i minst 6 månader. Du ska klara vissa skjutresultat i precision och snabbeld under ett kalenderår och därtill gått kurs för ”Pistolskyttekortet”. Ditt första vapen skall vara .22 lr. För grövre kalibrar fordras 12 månaders aktivt medlemskap.

Kurser för Pistolskyttekortet ordnas minst 2 gånger per år. Kursen handlar mycket om säkerhet, men också om olika skyttetekniker, skytte- och träningstips. Du får också bekanta dig med olika revolvrar och pistoler. Du ska ha kommit igång med skyttet och klarat fordringarna för pistolskyttemärket i brons för att få ordentligt utbyte av kursen, som omfattar en kväll i veckan vid ca 5 tillfällen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov med tonvikten på säkerhet. Godkänd kurs är också nödvändigt, för att du ska tillåtas delta i tävlingar externt.

Pistolsektionen är även aktiv på Hacksjönbanan, där skytte kan ske med egna vapen. 

2022 04 01

Ronnie Cannerfelt

Ansökan till Pistolsektionen

Många vill skjuta pistol, men vi har begränsad möjlighet att ta emot alla som medlemmar i Pistolsektionen.

Endast medlemmar i huvudföreningen (HJVF) kan för närvarande att ansöka om medlemskap.

Börja skjuta på pistolbanan och känn efter om det är något som passar dig. Då hinner vi lära känna varandra, innan du ansöker om medlemskap.

Din ansökan handläggs i Pistolstyrelsen.

22 04 01

Ronnie Cannerfelt

Fr.o.m. 2023-06-23 råder intagnings stopp till Pistolsektion 

Info
Medlemmar i pistolsektionen med eget vapen, som inte redan har tillgång till Hacksjön och som vill prova att skjuta på där under hösten, måste anmäla till Ronnie C per telefon och swisha avgift 500:- till honom senast 15/8
Tage B
23 07 13
NamnTelefonRoll/ansvar
Ronnie C070-3953111Ordförande, Banchef, Säkerhetsansvarig och Kursansvarig
Bosse J073-0387238Vice Banchef
Macki B073-5950551Vice Ordförande,IT- och Kalenderansvarig ​​
Registrerar skjutledarna
Tage B070-0914324Sekreterare i pistolsektionen
Torbjörn E070-7788240Larmsystemansvarig​​​
Ronnie S070-4868249Materialansvarig
Mikhail S076-0066505Materialansvarig
Mikael S070-7910545Vapenansvarig
Jimmy L070-3738493Vapenansvarig