Pistolsektionen

INFO

Från 24/1 gäller: Skjutförbud söndagar på pistolbanan.

Från 1/2 gäller: Intagningsstopp till pistolsektionen tills vidare. Gäller även medlemmar i HJVF.

Skjutledarledda dagar är onsdag och lördag, men

Skytte onsdagar endast för medlemmar i HJVF.

Lördagar öppet för allmänheten som tidigare.

INFO SLUT

Pistolsektionen är en förening inom Huddinge Jaktvårdsförening (HJVF).

Du kan prova på och övningsskjuta hos oss utan att vara medlem i HJVF. Medlemmar skjuter dock till lägre avgift på alla föreningens banor.  För nya skyttar finns lånevapen, ammunition, hörselskydd och skyddsglasögon. Inga förkunskaper behövs.

Vi har endast kontantbetalning.  Se till att ha jämna pengar.

Skjutledare finns vanligen onsdag och lördag. Kolla i pistolkalendern på hemsidan – finns namn aktuell dag så finns skjutledare.

Eftersom pistolsektionen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, tillkommer för aktiva pistolskyttar en årsavgift till förbundet. Denna debiteras separat i samband med årsavgiften till HJVF.

För att få köpa eget vapen ska du vara 18 år och aktiv medlem i pistolsektionen i minst 6 månader, du skall ha godkänd vapenförvaring, du ska klara vissa skjutresultat i precision och snabbeld under samma kalenderår och dessutom gått kurs för ”Pistolskyttekortet”. Första vapnet skall vara .22 lr. För grövre kalibrar fordras 12 månaders aktivt medlemskap. Kurser för Pistolskyttekortet ordnas minst 2 ggr per år. Du skall ha kommit igång med skyttet och klarat fordringarna för pistolskyttemärket i brons för att få ordentligt utbyte av kursen, som omfattar en kväll i veckan vid ca 5 tillfällen.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov med tonvikten på säkerhet. Godkänd kurs är också nödvändig för att du skall tillåtas delta i tävlingar externt.

2018 12 26

Ronnie Cannerfelt

Banchef Pistol

NamnTelefonRoll
Ronnie Cannerfelt070-3953111Ordförande, Banchef, Säkerhetsansvarig och Kursansvarig
Macki Brunberg 073-5950551Vice Ordf. ,Kalenderansvarig, Registrerar skjutledarna
Kjell H076-1903520Sekreterare, Kassör samt Ordförande i Jaktvårdsföreningen
Torbjörn Erbe 070-7788240Larmsystemansvarig​​​
Sven Olsson070-6901065 Materialansvariga
Ronnie Sköldefjord070-4868249Materialansvariga
Mikael Sörbom070-7910545Vapenansvarig
Rolf Sunnestård070-3665798Vapenansvarig
Jimmy Lundström070-3738493Vapenansvarig