Ansökan till pistolsektionen

Observera att medlemsskap i klubben är obligatorisk samt att medlemsavgift måste ha erlagts för att ansökan till pistolsektionen ska behandlas. Om du ännu inte är medlem så är du välkommen att fylla i en medlemsansökan

Intagningsstopp till pistolsektionen tills vidare. Gäller även medlemmar i HJVF.