Ansökan till pistolsektionen

Observera att medlemsskap i klubben är obligatorisk samt att medlemsavgift måste ha erlagts för att ansökan till pistolsektionen ska behandlas. Om du ännu inte är medlem så är du välkommen att fylla i en medlemsansökan

Det råder intagningsstopp till pistolsektionen.

  Är du medlem i HJVF?*

  JA

  Förnamn*

  Efternamn*

  Personnummer*

  Adress*

  Postnummer*

  Ort*

  E-post*

  Telefonnummer*

  Yrke*

  Ange eventuell valör av pistolskyttemärket

  Om du är medlem i annan pistolskytteklubb ange vilken

  Medlem i Huddinge Jaktvårdsförening sedan:

  Övriga upplysningar

  Jag förbinder mig att följa klubbens stadgar och är införstådd med att aktivt medlemskap i HJVF även innebär arbete med att hålla banorna i bra skick och att delta med funktionärsarbetet vid klubbskjutningar.


  Ange kod som visas i bilden(antispamfråga)
  captcha