Ansökan till pistolsektionen

Observera att medlemsskap i klubben är obligatorisk samt att medlemsavgift måste ha erlagts för att ansökan till pistolsektionen ska behandlas. Om du ännu inte är medlem så är du välkommen att fylla i en medlemsansökan

Är du medlem i HJVF?*
JA

Förnamn*

Efternamn*

Personnummer*

Adress*

Postnummer*

Ort*

E-post*

Telefonnummer*

Yrke*

Ange eventuell valör av pistolskyttemärket

Om du är medlem i annan pistolskytteklubb ange vilken

Övriga upplysningar

Jag förbinder mig att följa klubbens stadgar och är införstådd med att aktivt medlemskap i HJVF även innebär arbete med att hålla banorna i bra skick och att delta med funktionärsarbetet vid klubbskjutningar.

Ange kod som visas i bilden(antispamfråga)
captcha