Älgbanan

Älgbana

Att skjuta på löpande älg är en del av de praktiska proven för jägarexamen.
Många jaktlag har även krav att man ska skjuta upp inför älgjakten för att hålla träningen i form och även lära sig sina begränsningar. Träning på älgbanan är
ett bra sätt att hålla skytteformen året runt.

Det är på banan man har råd att missa och regelbunden träning gör dig till en bättre skytt. Sommaren 2011 uppgraderade HJVF sin älgbana till det senaste och mest moderna, med elektronisk markering, bildskärmar i skjutbåset, automatiska utskrifter samt bomsensorer på älgen. Detta innebär effektivare träning, mindre köer, snabbare markering och framförallt snabbare återkoppling till skytten efter skott.

2019 har vi byggt en helt ny älgbod med dubbla skjutbås och samtidigt fått till ett bättre väntrum med enklare servering

På grund av det nya elektroniska markeringssystemet skjuter vi enbart med helmantlad ammunition, krav på fabrikat föreligger inte utan det går bra med den ammunition som passar din studsare och plånbok. Tänk på att testa ammunitionen på inskjutningen, olika patroner fungerar olika bra från vapen till vapen.

Föreningen har även tillgång till vanlig pappersälg där även jaktammunition är tillåten.

Vildsvin
Om intresse från medlemmar och besökare finns kommer föreningen efter älgsäsongen att införskaffa tavlor för vildsvin så att den som är intresserad kan öva och genomföra prov även på dessa tavlor. Även detta kommer att ske med den nya markeringsutrustningen. Annonsera gärna ditt intresse på skjutbanan eller via föreningens e-post.

Säkerhet, vapenhantering och första hjälpen
Vi håller hårt på säkerheten och ber alla som besöker HJVF att först läsa vår sida om just detta före ni besöker oss

Älgbanan är öppen då det finns funktionär uppsatt i älgkalendern .

OBS;Banan är i behov av fler funktionärer. Funktionär skjuter rabatterat och får egen nyckel med tillgång till alla inskjutningsbanor.

För att se vad det kostar kan du kika på vår prislista

Glöm inte att medtaga medlemskort eller om du ännu ej erhållit ett sådant i år, ett kvitto som styrker inbetalning. Annars måste kostnad som icke medlem erläggas.

Ansvarig banchef för Älgbana: Peter Wahlstedt 0702040815
För frågor använd webformuläret

Vår ambition är att hålla banan öppen 2 gånger/ vecka. För det behöver vi fler funktionärer. Är du intresserad kontakta föreningen

Nyhet för säsongen är att både älg, björn och nu även gristavlor finns för löpande och stående med elektronmarkering.

ÄLGBANA

-Träna året runt, inte enbart före jakten!

ÄLGBANESKYTTE
-Framförhållning lär man sig inte i skogen.

Tomhylsor HJVF
-Mycket träning = många tomhylsor!