Km i Nordisk Trapp

Tävlings sektionen inbjuder medlemmar till årets första klubb mästerskap. Nordisk trapp är det som gäller tävlingen sker Söndagen den 5 April samling 09.00. 50 duvor och ytterligare 25 duvor för dem 5 bästa. Kostnad 100 kr per person då ingår korv och dricka i priset
Välkomna

Årsmöte 2020 26 mars

Huddinge Jaktvårdsförening har årsmöte den 26 mars kl 19.00 i Preliminärt Sjödalsgymnasiets Aula, Paradistorget 16.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att respektera folkhälsomyndighetens uppmaningar:

Folkhälsomyndighetens grundhållning är att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor. Samtidigt finns nu ett antal åtgärder på plats som bidrar till att minska spridningen. Det gäller bland annat den inskränkning av offentliga sammankomster som regeringen har fattat beslut om, men också framtagen information till skolor, evenemangsarrangörer, resenärer och allmänheten.

– Det mantra som vi vill upprepa är att stanna hemma när du är sjuk, även med milda symtom, samt att ha en god handhygien, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten.

Nu är det därför läge att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige, och skydda de mest utsatta från att bli smittade. Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Dessa uppmaningar gäller många av våra medlemmar; de över 70 år, de med olika medicinska behandlingar, de som nyligen varit sjuka eller har nedsatt immunförsvar av någon anledning.

Styrelsen menar att vi är tvungna att genomföra vårt årsmöte inom given tid(mars månads utgång), men att vår förhoppning är ett rekordsnabbt årsmöte-med så få deltagare som bara är möjligt. En grundförutsättning för ett snabbt årsmöte är att revisorerna har gjort ett gott arbete – man har lämnat en revisionsberättelse som rekommenderar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och att valberedningen har hittat folk till styrelsen – vilket man har gjort. Efter årsmötet ska den nya styrelsen träffas för ett snabbt konstituerande möte.

Den som absolut vill deltaga i årsmötet skall anmäla på förhand senast onsdag den 25 mars kl 21.00 till Kjell Herza 070 888 53 09 eller Johan Westerberg 08 535 373 12. Det är stor möjlighet att möteslokalen ändras med kort varsel.

Årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, bokslutshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängligt på jägarexamen under helgen den 21-22 mars 7.30-14.00

Med förhoppning om respekt för rådande situation/Styrelsen

Nya tavelställ på inskjutningsbanorna

Som medlem lånar du tavla gratis. I första hand på hagel eller rådjursbanan.

Som medlem får du tillverka egna tavlor. Tänk på att benen bör vara 50 cm till tavlans underkant. Sedan avgör du själv storleken efter tavelstorlek. Tillåtet tavelmateriel är trä och papper. Överdriv inte antalet skruvar i ramverket. Inga spikplåtar eller andra material som medför rikoschettrisk.

Skjut sönder tavlorna – men inte tavelställen. Tack!

Allvarliga tillbud senaste tiden på banan

Vi har haft folk som kommit gående ovanför pistolvallen i rak riktning mot skyttarna. Tack vare observanta skyttar som avbröt skyttet omedelbart man hörde att det var folk på väg mot skjutbanan skedde ingen olycka! Otäckt minst sagt.

Förra söndagen under pågående ungdomsskytte på rådjursbana fick två trettonåriga skyttar syn på en man som stack ut sitt ansikte utanför högra blinderingen! Kloka som ungdomarna var la dom ner vapnet – plundrat! Denna gång var det en medlem som kom från 100-metersbanan! Det får bara inte ske!

Så kan vi vara överens om att man inte går mellan banorna annat än på vägen under tid då vi har tillstånd att skjuta! Passera inga avspärrningar för att korta promenadvägar – det kan korta ditt liv!