Kurs för skjutledare

Inbjudan till kurs för skjutledare
Jägareförbundet Stockholm inbjuder klubbar/skjutbanor som är medlemmar i Jägareförbundet till utbildning för skjutledare om vad detta innebär. 
Detta sker måndag den 15 juni kl. 18.30 på Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291, Värmdö. Det bjuds på kaffe och fika.
Det finns en del att tänka på som skjutledare och program för kvällen är följande:
Vilka skyldigheter har en skjutledare

Vilka rättigheter har en skjutledare

Vilket ansvar har en skjutledare

Vilken information ska finnas tillgänglig på skjutbanan

Vad ska finnas för material på skjutbanan t.ex. första förband övrig hjälputrustning, telefon att ringa 112 

Skjutledarens personliga utrustning 

Erforderliga tillstånd för banan (statens skytteombud, polismyndigheten, kommunens miljö och hälsa, länsstyrelse)

Försäkringar för klubben, funktionärer och skyttar.

Märken till försäljning samt plansch över dessa

Info angående älgskyttebevis, björnpass, mitt träningsskytte

Anmälan om att vara med till kursen sker till Margareta Lavén margareta.laven@jagareforbundet.se senast den 10 juni. Detta för att vi ska veta hur många kaffe vi ska beställa och material. 
Svenska Jägareförbundet
Lars Björk

Testa klubb/skyttevästar!

På Hagelbanan nu på lördag 21/2 9.00-14.00 kan du testa olika storlekar på Rio klubb/skyttevästar och även lämna in din väst för att få namn och klubb broderat. Vi kommer också att kunna passa in ISSF höjdmarkeringsband och låta sy dem samtidigt som västen broderas.

Välkomna önskar Huddinge JVF / Tävlingssektionen i samarbete med Svensk Skyttesupport.

Krav på att använda skyddsglasögon vid stålhagelskytte

Efter den 1 Maj är det krav på att använda skyddsglasögon vid skytte med stålhagel på HJVF’s banor. Anledningen är att det krävs enligt SäkB. Klubben kommer att köpa in skyddsglasögon för att ha till försäljning. Men det rekommenderas att skyttar medför egna då antalet är begränsat.

Ur SÄKB Civilt skytte 2010

”2.4.7 Bestämmelser vid skjutning med stålhagel på skjutbana
• Målen och målanordningarna får ej vara av metall eller annat rikoschetterande material
• Riskområde bortom kulfång skall tas ut enligt Bild 2: B
• Ingen personal får vistas i maskinhus
• Ömtålig målmateriel bör skyddas med bländen
• Målet skall manövreras av personal som befinner sig bakom skytten
Skyddsglasögon skall bäras av skytt, provledare och andra som befinner sig på kortare
avstånd än 30 m från målet”