Förbud mot blyhagel på HJVF

Eftersom EU:s blyhagelsförordning trätt i kraft utan att några nationella riktlinjer presenterats gäller förbudet inom de områden som anges i RAMSAR-konventionen, och 100 meter från dessa. Det innebär att det intill att Naturvårdsverket presenterat sina riktlinjer är hela vårt banområde att betrakta som förbjudet i fråga om skytte med blyhagel. Detta omfattar i praktiken endast jägarskoleverksamhet och jägarexamensprov då det råder förbud mot blyhagel på hagelbanan sedan många år tillbaka.

Medlemsavgifter

Under de närmsta dagarna borde ni få fakturan på medlems avgiften samt kallelse till årsmötet i er Brevlåda.

Har den inte kommit skicka ett mail till info@hjvf.se, med adress uppgifter så skickar vi en ny.
Har den kommit och ni vill inte vara medlem längre, skicka ett mail till ovan adress så vi vet. Det underlättar vår medlems hantering.

Med vänlig hälsning Styrelsen Hjvf

Årsmöte HJVF

Årsmöte för alla medlemmar torsdagen den 30/3 – 2023 kl. 19.00

Adress: Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge. 

Varmt välkomna!

Inskjutningsbanorna endast för medlemmar i HJVF

Styrelsen har tvingats besluta att icke medlemmar inte längre får använda våra inskjutningsbanor. Detta beslut grundar sig på återkommande misskötsel i olika former.

Från dagens datum (2018-11-12) får endast medlemmar i HJVF skjuta in sina vapen på våra inskjutningsbanor.

Vänligen respektera detta/Styrelsen HJVF

Krav på att använda skyddsglasögon vid stålhagelskytte

Efter den 1 Maj är det krav på att använda skyddsglasögon vid skytte med stålhagel på HJVF’s banor. Anledningen är att det krävs enligt SäkB. Klubben kommer att köpa in skyddsglasögon för att ha till försäljning. Men det rekommenderas att skyttar medför egna då antalet är begränsat.

Ur SÄKB Civilt skytte 2010

”2.4.7 Bestämmelser vid skjutning med stålhagel på skjutbana
• Målen och målanordningarna får ej vara av metall eller annat rikoschetterande material
• Riskområde bortom kulfång skall tas ut enligt Bild 2: B
• Ingen personal får vistas i maskinhus
• Ömtålig målmateriel bör skyddas med bländen
• Målet skall manövreras av personal som befinner sig bakom skytten
Skyddsglasögon skall bäras av skytt, provledare och andra som befinner sig på kortare
avstånd än 30 m från målet”