Städdag 2022

Styrelsen vill tacka alla deltagare för en mycket bra insats under årets städdag. Vi fick mycket gjort och förhoppningsvis kan vi nu hålla banorna och de allmänna ytorna städade och fina. Bra jobbat!

Gemensam korvgrillning på pistolbanan för alla deltagare
Fikastund i solen

Städdag sön 8/5 – 2022

Söndagen den 8e maj är det dags för den årliga städdagen för alla medlemmar i HJVF. Vi samlas kl 09.00 vid pistolsektionen för en gemensam genomgång. Efter några timmars arbete bjuder föreningen alla deltagare på lunch och fika som intas vid pistolsektionen där grillen kommer gå varm.

  • Kl 09.00 – Gemensam samling vid pistolbanan
  • Kl 12.30 – Lunch och fika

Dagen avslutas när vi alla känner oss nöjda och det är snyggt och prydligt på våra banor och gemensamma ytor.

Välkomna!

Krav på att använda skyddsglasögon vid stålhagelskytte

Efter den 1 Maj är det krav på att använda skyddsglasögon vid skytte med stålhagel på HJVF’s banor. Anledningen är att det krävs enligt SäkB. Klubben kommer att köpa in skyddsglasögon för att ha till försäljning. Men det rekommenderas att skyttar medför egna då antalet är begränsat.

Ur SÄKB Civilt skytte 2010

”2.4.7 Bestämmelser vid skjutning med stålhagel på skjutbana
• Målen och målanordningarna får ej vara av metall eller annat rikoschetterande material
• Riskområde bortom kulfång skall tas ut enligt Bild 2: B
• Ingen personal får vistas i maskinhus
• Ömtålig målmateriel bör skyddas med bländen
• Målet skall manövreras av personal som befinner sig bakom skytten
Skyddsglasögon skall bäras av skytt, provledare och andra som befinner sig på kortare
avstånd än 30 m från målet”