Nyhetsbrev Juni – 2/2023

Föreningen har, som bekant för de flesta, tyvärr förlorat sin mångårige ordförande Kjell Herza som avled den 3:e juni.  Styrelsen och medlemmarna i Huddinge Jaktvårdsförening beklagar sorgen och är med familjen i den här svåra stunden. 

Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet har föreningens vice ordförande, Peter Gransell, nu axlat det ansvarsfulla jobbet som ny ordförande. Styrelsen och övriga medlemmar gör allt för att hjälpa till under övergången för att allt ska kunna fungera på ett bra sätt. Planeringen har förstås blivit tvungen att justeras och prioriteras om efter det som har hänt men mycket av projekten rullar på som de ska.

Vad händer nu under sommaren inför uppstarten av höstsäsongen?

Swishbetalning

Under den senaste månaden har swish testats på hagelbanan och har fungerat utmärkt. Målet är att till nya säsongen ska Swish fungera på samtliga banor och verksamheter, projektgruppen håller på att förstärka signalerna där det behövs. Så snart allt tekniskt fungerar kommer målsättningen att vara att banan blir kontantfri.

SportAdmin

Klubbens nya digitala administrativa system för medlemmarna, har påbörjats i projektform och hoppas kunna vara i drift under hösten. Fördelarna med det nya systemet är bl.a digitala medlemskort, enklare betalningar, nyhetsbrev samt pushnotiser för information som snabbt behöver komma ut till medlemmarna och enklare administration.

Bunkern

Bunkern har försetts med nytt lås och hårdvara då flera banor tidigare haft svårt att öppna dörren. Nu funkar allt som det ska och låsen skyddas också med ett nymonterat väderskydd.

Föreningsintygen

För nya licenser och förnyelse av gamla sker nu via klubbens mailadress intyg@hjvf.se. Istället för att knyta hanteringen till någon specifik person tas alla ansökningar nu omhand av den grupp som utsetts av föreningen för en större säkerhet och tillförlitlighet i hanteringen.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen har nu påbörjat det viktiga arbetet med att förbättra rapportstrukturen gällande banorna och den övriga verksamheten för att få en bättre ekonomisk uppföljning. I gruppens arbete ingår även att säkerställa rutinerna för inköp och fakturahantering och att fastställa ansvarsområden, attesträtt etc. De nya rutinerna och verksamhetsstrukturerna beräknas vara klara och i full gång till banornas öppnande i augusti.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av resp. banchef, kontaktuppgifterna finns på hemsidan.

Till sist vill vi önska alla medlemmar en riktigt fin, glad och solig Midsommar!

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening