Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Banchefen på pistol har skickat in HJVF:s ansökan om anslutning till Svenska Svartkrutsfederationen. Ronnie blir föreningens  kontaktman för svartkrutsdelen. För enskilda medlemmar som önskar anslutning till SSSF för att ex tävla i svartkrutsklasserna kostar medlemskap 350 kr/år.

Ett ex av medlemstidningen ”Krutkorn” är beställt och kommer 4 ggr per år. Läggs i pistols värmestuga.