Medlemsansökan

Medlemskap
Vill du bli medlem? Att bli medlem i Huddinge Jaktvårdsförening innebär att man dels har rabatterade priser samt att man har möjlighet att bli funktionär och arbeta aktivt inom föreningen.

Inträdesavgiften för nya medlemmar är 600 kr och årsavgiften är på 600 kr, tillsammans 1200 kr för första året. Man betalar sedan in detta till vårt Plusgirokonto 176626-0 så fort som möjligt och fyller sedan i formuläret nedan.

För ungdom är inträdesavgiften  300 kr och  medlemsavgiften på 300 kr.  Ungdom är man t.o.m 19år. 

Tag med kvitto på erlagd inträdesavgift och medlemskort så får du skjuta för medlemspriser till dess att du beviljats inträde i föreningen. Detta blir då på närmaste styrelsemöte efter att medlems och inträdesavgift har inkommit till föreningen. Efter styrelsemötet kommer du att få ett välkomstbrev och medlemskort hemskickat till dig.

Personnummer (obligatoriskt)

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnummer (obligatoriskt)

Ort (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Meddelande)

Ge svaret till nedanstående matematiska klurung