Medlemsansökan

Medlemskap
Vill du bli medlem? Att bli medlem i Huddinge Jaktvårdsförening innebär att man dels har rabatterade priser samt att man har möjlighet att bli funktionär och arbeta aktivt inom föreningen.

 

Inträdesavgiften för nya medlemmar är 800 kr och årsavgiften är på 800 kr, tillsammans 1600 kr för första året.  

För ungdom är inträdesavgiften  400 kr och  medlemsavgiften på 400 kr.  Ungdom är man t.o.m det år man fyller 21. 

 1. Fyll i formuläret nedanför.
 2. Oöppnat utdrag från belastningsregistret postas till HJFV Box 103 141 28 Huddinge.
 3. Medlemsansökan tas upp på nästkommande styrelsemöte efter mottagande av utdrag. Vid godkänd ansökan skickas en betalningsavi ut från Sportadmin som ska betalas inom 21 dagar.  

Ej komplett ansökan raderas inför styrelsemöte. Dock tidigast 30 dagar efter  att ansökan inkom.

Blankett från Polisens belastningsregister. Printa ut blanketten i PDF format. Blanketten skickas till Rikspolisstyrelsen Box 757 981 27 Kiruna. Glöm inte att underteckna blanketten! Ärendet tar ca två veckor. Svaret skickar du oöppnat till HJVF Box 103 141 28 Huddinge.

  Personnummer (obligatoriskt)

  Förnamn (obligatoriskt)

  Efternamn (obligatoriskt)

  Adress (obligatoriskt)

  Postnummer (obligatoriskt)

  Ort (obligatoriskt)

  Email (obligatoriskt)

  Mobilnummer (obligatoriskt)

  HJVF-Referens 1 (obligatoriskt)

  HJVF-Referens 2 (obligatoriskt)

  Yrke

  Meddelande

  Ge svaret till nedanstående matematiska klurighet