Förbud mot blyhagel på HJVF

Eftersom EU:s blyhagelsförordning trätt i kraft utan att några nationella riktlinjer presenterats gäller förbudet inom de områden som anges i RAMSAR-konventionen, och 100 meter från dessa. Det innebär att det intill att Naturvårdsverket presenterat sina riktlinjer är hela vårt banområde att betrakta som förbjudet i fråga om skytte med blyhagel. Detta omfattar i praktiken endast jägarskoleverksamhet och jägarexamensprov då det råder förbud mot blyhagel på hagelbanan sedan många år tillbaka.