Rådjursbanan ”Miniälg”

Viltmåls-skytte – En skalenlig älgbana
Älgprovet är en del av jägarexamen, det är idag även vanligt att det krävs från jaktlaget att skyttar har avlagt godkänt älgbaneprov under det innevarande kalenderåret.
Genom att träna på rådjursbanan får man in tekniken och kan finslipa sitt siktande på ett sätt som inte är möjligt på den vanliga älgbanan, både på rent praktiska skäl som den hårdare rekylen som motverkar mängdträning, till det krassa faktumet att det är en markant prisskillnad.

Kloka jägare som inte vill stå utan papper vid höstens jakt klarar av älgbanan på våren, och mängdtränar sedan på rådjursbanan inför jakten. På så sätt är de både effektiva skyttar och garanterade sina papper när starten för älgjakten är här!

Skyttet sker med gevär i kaliber 22LR på 50m, en serie består av total 12 skott.

Priser för viltmålsskytte .22LR

.22 LR ammunition säljs ej, det ingår i serien

Hagelskytte mot mark-mål

Skytte med hagel görs på löpande mark-mål. Vapnet laddas med två patroner per löp, och båda används på samma mål. Detta moment är en del av jägarexamen och vi rekommenderar alla nybörjare att öva före examen. Förutom de vanliga kraven på ammunition gäller här att ammunitionen ska vara laglig för hageljakt, det är inte tillåtet att använda buckshots eller slugs, oavsett material i ammunitionen, på grund av skadorna detta orsakar på målmaterial.

Skyttet sker med lånevapen som finns på banan eller eget vapen, en serie består av totalt 12 skott. Ammunition ingår i serien.

Ammunition på banan

Enbart kulor av bly får användas. Detta på grund av risk för rikoschett och därmed skador. På grund av dessa säkerhetsbestämmelser får inte egen ammunition användas i klubbens vapen. För att hantera att vi genom detta inte kan medge skytte med billigare alternativ ammunition, har beslutats att priser är desamma oavsett om klubbens ammunition används eller egen, även om du har eget vapen med dig. För skyttar som har eget vapen och egen ammunition kan detta framstå som ett kostnadsmässigt dåligt alternativ, men det grundas alltså i att detta är det enklaste och säkraste sättet att garantera en säkert skjut-miljö för alla deltagare. Vid medhavd egen ammunition skall denna visas upp för skjutledaren, i originalförpackning och det skall tydligt framgå av märkning eller text att ammunitionen inte innehåller stål.

Efter de nya blyhagelsdirektiven får nu endast stålhagel användas.

Priser för markmål

Lämna ett svar