Rådjursbanan ”Miniälg”

Viltmåls-skytte – En skalenlig älgbana
Älgprovet är en del av jägarexamen, det är idag även vanligt att det krävs från jaktlaget att skyttar har avlagt godkänt älgbaneprov under det innevarande kalenderåret.
Genom att träna på rådjursbanan får man in tekniken och kan finslipa sitt siktande på ett sätt som inte är möjligt på den vanliga älgbanan, både på rent praktiska skäl som den hårdare rekylen som motverkar mängdträning, till det krassa faktumet att det är en markant prisskillnad.

Kloka jägare som inte vill stå utan papper vid höstens jakt klarar av älgbanan på våren, och mängdtränar sedan på rådjursbanan inför jakten. På så sätt är de både effektiva skyttar och garanterade sina papper när starten för älgjakten är här!

Skyttet sker med gevär i kaliber 22LR på 50m, en serie består av total 12 skott.

Priser för viltmålsskytte .22LR

.22 LR ammunition finns att köpa på banan.

Hagelskytte mot mark-mål

Skytte med hagel görs på löpande mark-mål. Vapnet laddas med två patroner per löp, och båda används på samma mål. Detta moment är en del av jägarexamen och vi rekommenderar alla nybörjare att öva före examen. Förutom de vanliga kraven på ammunition gäller här att ammunitionen ska vara laglig för hageljakt, det är inte tillåtet att använda buckshots eller slugs, oavsett material i ammunitionen, på grund av skadorna detta orsakar på målmaterial.

Skyttet sker med lånevapen som finns på banan eller eget vapen, en serie består av totalt 12 skott. Ammunition finns att köpa på banan (kaliber 12).

Ammunition på banan

Enbart kulor av bly får användas. Detta på grund av risk för rikoschett och därmed skador.  Vid medhavd egen ammunition skall denna visas upp för skjutledaren, i originalförpackning och det skall tydligt framgå av märkning eller text att ammunitionen inte innehåller stål (gäller ej hagel. Se nedan).

Efter de nya blyhagelsdirektiven.
Använder vi numer endast stålhagel vid skytte mot markmål

Priser för markmål

Lämna ett svar