Utvalda

Föreningsintyg

För att förenkla och effektivisera hanteringen av föreningslicenser har klubben nu skapat en ny mailadress, intyg@hjvf.se, dit alla medlemmar ska skicka sina nya ansökningar och önskemål om förnyade föreningsintyg. Mailadressen hanteras av klubbens utsedda administratörer av föreningsintyg som sammanställer dessa för godkännande, eller avslag, av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Alla medlemmar som mailat till Kjell H de senaste 2 månaderna uppmanas härmed att skicka in sina ärenden igen till ovan mailadress om det gäller föreningsintyg så att styrelsen kan följa upp och säkerställa att inget faller mellan stolarna under denna övergångsperiod. För övriga ärenden som mailades till Kjell kan dessa skickas direkt till styrelsen, styrelsen@hjvf.se

Swish betalning på hagelbanan

Önskemål om Swish har kommit till klubben både från funktionärer och besökande skyttar och nu kommer detta att testköras på hagelbanan under tiden fram till nästa styrelsemöte. Vi hoppas att kunna införa detta på samtliga banor och verksamheter efter testperioden då vi vet mer vad som kan krävas av teknisk utrustning för att överbrygga de ibland dåliga mottagningsförhållanden på banan.

Info

Kjell H meddelade under gårdagens styrelsemöte att han avgår som ordförande för HJVF p.g.a. hälsoskäl. Styrelsen tackar Kjell H för sin insats under alla år och ser fram emot att få tacka av honom ordentligt på nästa styrelsemöte.

Vi vill samtidigt välkomna Grasse G som HJVF´s nya ordförande.

KM Hagelsektionen 2023

Nu är årets klubbmästerskap bokade. Den årliga krångeltrappen mot Haninge Jaktskytteklubb anordnas på Huddinges bana. Alla medlemmar i HJVF är varmt välkomna att ställa upp i dessa tävlingar där vinnarens namn förevigas på prisplakatet i klubbstugan. Vi ses!

  • Krångeltrap Ons 17/5 kl 17.00
  • KM Trap Ons 31/5 kl. 17.00
  • KM Compak Ons 14/6 kl 17.00
  • KM ESP Sön 10/9 kl 09.00
  • KM Skeet Sön 3/12 kl. 09.00

Nyhetsbrev 1/2023

Enligt önskemål från Huddinge JVF’s medlemmar har styrelsen nu beslutat att kontinuerligt informera om klubbens aktiviteter i ett mycket efterlängtat nyhetsbrev. Inledningsvis kommer nyhetsbreven att publiceras här på klubbens hemsida men vi undersöker även andra möjligheter och plattformar för att göra informationen mer tillgänglig via e-post.

Nyheter, information och bra-att-veta kommer på detta sätt att kunna förmedlas snabbare och det var även vad som efterfrågades av en av motionerna till årsmötet. På detta möte kom det även upp önskemålet om att resultat-och balansräkning, inskickade motioner etc skulle skickas till medlemmarna i god tid inför årsmötet. Med nyhetsbrevets kommande funktion blir nu också detta möjligt och kommer att tillhöra rutinen inför kallelsen till kommande årsmöten.

Styrelsen har nu haft sina konstituerande möten där roller och arbetsgrupper har bestämts. Styrelsens sammansättning hittar ni på www.hjvf.se/foreningen/styrelsen och den främsta målsättningen har varit att förstärka ett flertal roller med ytterligare kunskaper och med backup så att verksamheten inte är så sårbar. Både roller och arbetsgrupper har tillsatts utifrån de önskemål från medlemmarna som har kommit fram, dels under året och dels på årsmötet genom motionerna och under de gemensamma diskussionerna.

Arbetsgrupperna, nedan, har därför strukturerats upp och kompletterats upp med lämplig kompetens:

HJVF Miljö: ansvarar för att HJVF’s miljöarbete motsvarar de krav som ställs.

HJVF Ekonomi: utvecklar klubbens ekonomi- och redovisningssystem samt resultatkontroll.

HJVF Bana: planerar kort-och långsiktigt för klubbens banutveckling.

HJVF Kommunikation: utvecklar och ansvarar för klubbens medlemskommunikation.

HJVF Service: ansvarar för vägunderhåll och gemensamma faciliteter.

HJVF Byggnad: övergripande ansvar för gemensamma lokaler.

Vi är verkligen glada över att nu kunna publicera klubbens första nyhetsbrev och planerar redan för nästa. Har ni några frågor så är ni alltid välkomna att kontakta respektive banchef eller styrelsen direkt, kontaktuppgifterna finns på hemsidan www.hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Förbud mot blyhagel på HJVF

Eftersom EU:s blyhagelsförordning trätt i kraft utan att några nationella riktlinjer presenterats gäller förbudet inom de områden som anges i RAMSAR-konventionen, och 100 meter från dessa. Det innebär att det intill att Naturvårdsverket presenterat sina riktlinjer är hela vårt banområde att betrakta som förbjudet i fråga om skytte med blyhagel. Detta omfattar i praktiken endast jägarskoleverksamhet och jägarexamensprov då det råder förbud mot blyhagel på hagelbanan sedan många år tillbaka.

Medlemsavgifter

Under de närmsta dagarna borde ni få fakturan på medlems avgiften samt kallelse till årsmötet i er Brevlåda.

Har den inte kommit skicka ett mail till info@hjvf.se, med adress uppgifter så skickar vi en ny.
Har den kommit och ni vill inte vara medlem längre, skicka ett mail till ovan adress så vi vet. Det underlättar vår medlems hantering.

Med vänlig hälsning Styrelsen Hjvf

Sveriges största cup i engelsk sporting för dig som vill tävla i lerduveskytte. För säsongen 2022-2023 hittar du kommande tävlingar på Mälarcupens hemsida. Vill du prova på sportingskytte men inte har tävlingslicens så går det bra ändå. Tag kontakt med arrangerande klubb för att prova-på utom tävlan, eller ännu bättre, tag tävlingslicens, den gäller för alla lerduvegrenar.