Info SportAdmin inför 2024

Sportadmin kommer sjösättas under januari/februari 2024. Mer info kommer löpande men tills dess kan alla medlemmar ladda ner appen.

Har du flyttat eller bytt telefonnummer? Se till att föreningen har korrekta uppgifter till dig som medlem. Maila uppgifterna till styrelsen@hjvf.se