Info Pistol & Korthålssektionen 2024

 • Tisdagen den 9/4 kl 18.00: Snub Nose
 • Lördagen den 4/5 kl 09.00: Fält C
 • Tisdagen den 7/5 kl 18.00: .22 Gevär 
 • Lördagen den 11/5 kl 09.00: Fält B
 • Tisdagen den 14/5 kl 17.00: Glockenspiel *
 • Lördagen den 18/5 kl 09.00: Fält A
 • Tisdagen den 27/8 kl 18.00: Duell
 • Tisdagen den 17/9 kl 18.00: Sv-Krut
 • Tisdagen den 15/10 kl 18.00: Prec. A+B
 • Tisdagen den 12/11 kl 18.00: Revolver.38 WC
 • Lördagen den 14/12 kl 09.00: Julgrisen

* Minsta kaliber 9mm. Hölster. (Inget hölster = ingen start). 2 st magasin

För den som vill hålla i en tävling gäller samma rutin som för skjutledare i övrigt, skriv upp på tavlan samt meddela Mackie. Priser i form av medaljer guld, silver, brons ligger färdiga i kassaskåpet. Korvgrillning är en trevlig och uppskattad del av varje event, korv kan grillas av tävlingsledning i samråd med Maggis.

Med vänlig hälsning,

Pistolstyrelsen

Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Banchefen på pistol har skickat in HJVF:s ansökan om anslutning till Svenska Svartkrutsfederationen. Ronnie blir föreningens  kontaktman för svartkrutsdelen. För enskilda medlemmar som önskar anslutning till SSSF för att ex tävla i svartkrutsklasserna kostar medlemskap 350 kr/år.

Ett ex av medlemstidningen ”Krutkorn” är beställt och kommer 4 ggr per år. Läggs i pistols värmestuga.