Skeet

Skeetbanan består av två kastmaskiner placerade i var sitt hus mitt emot varandra. Det vänstra kastarhuset benämns torn och det högra huset benämns låda.Totalt finns 8 st skjutstationer. Sju av dessa är placerade i en halvcirkel

mellan kastarhusen, med skjutstation nr 1 vid tornet och station 7 vid lådan.Den åttonde stationen är placerad mitt emellan kastarna utmed halvcirkelns baslinje. En serie skeet består av 25 duvor i form av enkelduvor och dubbléer. Enkelduvor kastas omväxlande från torn respektive låda. En dubblé består av en tornduva och en lådduva som kastas samtidigt. För godkänd träff på en dubblé måste duvorna skjutas i rätt ordning (detta framgår av beskrivningen nedan). Vi har lånevapen och försäljning av ammunition på banan så det är bara att komma! Inga förkunskaper krävs,

det finns alltid funktionär på plats som kan hjälpa till att komma igång med skyttet! Det här är en mycket trevlig syn för en hagelskytt! En perfekt träff! Det finns ett antal varianter på skeet – internationell eller olympisk skeet samt oftast en nationell variant med mindre tuffa regler och lättare duvor. Några vanliga lokala varianter är Amerikansk skeet som skjuts med fri anläggning (i övrigt samma sekvens på duvor som i den svenska Nationell skeet), och Engelsk skeet där station 8 inte används. De varianter som skjuts på svenska skjutbanor är Olympisk skeet samt Nationell skeet. Skillnaden i skeet består i hur serien är uppbyggd (se nedan). I Nationell skeet har de svåraste dubbléerna ersatts med enkelduvor.

Nationell Skeet

Station 1Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En
dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.
Station 2Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En
dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.
Station 3Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.
Station 4Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.
Station 5Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.
Station 6Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En
dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 7Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En
dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 8En enkelduva från tornet.En enkelduva från lådan.

Provanläggning får bara ske på station 1. När skytten ropar på duvan måste vapnet hållas i färdigställning, med kolvens tå i höjd med höftbenskammen. Duvan kastas med en fördröjning på mellan 0-3 sekunder. Första duva i serien som döms BOM skjuts om. Om skytten inte missat någon duva under serien skall den 25:e duvan skjutas som en enkelduva från lådan på station 8.
Detta gäller bara i Nationell skeet. En tävling består vanligen av 125 duvor.

Olympisk skeet

En serie olympisk skeet skjuts på följande sätt:

Station 1En enkelduva från tornet. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och_andra skottet mot lådduvan.
Station 2En enkelduva från tornet. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och_andra skottet mot lådduvan.
Station 3En enkelduva från tornet. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och_andra skottet mot lådduvan.
Station 4En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan.
Efter station 7
En dubblé förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan. En dubblé_med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 5En enkelduva från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och_andra skottet mot tornduvan.
Station 6En enkelduva från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och_andra skottet mot tornduvan.
Station 7En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot_tornduvan.
Station 8En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan.

Provanläggning får bara ske på station 1 och 8. När skytten ropar på duvan måste vapnet hållas i färdigställning (se bild under nationell skeet ovan), med kolvens tå i höjd med höftbenskammen. Duvan kastas med en fördröjning på mellan 0-3 sekunder. En tävling består av 125 duvor som skjuts i fem serier över 2 dagar (75 +50 duvor)

Vid frågor skicka ett mail till hagelstyrelsen@hjvf.se