Trap

Trap är den internationellt sett vanligaste varianten av lerduveskytte.
Trappskytte förekommer i en mängd varianter från de olympiska grenarna trap och dubbeltrap till olika förenklade lokala varianter. De vanligaste trapgrenarna i Sverige är Nordisk trap, Olympisk trap och Dubbeltrap.

 

 

 

Andra varianter är DTL (down the line) ABT (automatic ball trap), men dessa förkommer inte i Sverige.

Trapskytte i Huddinge
Nuvarande skjutbana medger endast skytte enligt reglerna för Nordisk trap.
En skillnad är att trapkastaren inte är nedgrävd, vilket den skall vara enligt reglerna för Nordisk trap.

Detta är dock inte möjligt pga markförhållandena. Vi använder en akustisk kastare (med mikrofon där skytten själv ropar fram duvan).

Inga förkunskaper krävs, det finns alltid funktionär på plats som kan hjälpa till att komma igång med trapkyttet!

Nordisk trap
Här används en kastare placerad i ett kastarhus som placerats 15 meter framför 5 st skjutstationer. Kastaren rör sig konstant i sidled och i höjdled inom en bestämd skjutsektor, vilken är 30 grader till vänster respektive höger om en mittlinje genom skjutstation 3. Skytten vet inte exakt i vilken vinkel eller höjd duvan kommer när den ropas fram. Därigenom ökas svårighetsgraden i trapskyttet.

Kastlängden är cirka 45 m (40-50 m). En serie omfattar 25 duvor. Serien går till så att 5 skyttar placeras ut, en på varje skjutstation. Den skytt som står på station 1 skjuter första skottet. Därefter skjuter varje skytt i tur och ordning 1 duva, innan skytten på station 1 skjuter sitt andra skott.
Efter att alla på detta sätt har skjutit 5 duvor vardera, roterar skyttarna så att skytt nr 1 ställer sig på station 2, skytt nr 2 flyttar till station 3, etc. Skytt nr 5 ställer sig på station nr 1.

Så börjar man om med skytt nr 1. Hela förloppet upprepas tills allaskyttar har skjutit 5 skott vardera på varje station.

Vid frågor skicka ett mail till hagelstyrelsen@hjvf.se