Prislista

Ungdom är man t.o.m 19 år

Serie 25 duvor Pris
Ej medlem 100 kr
Medlem60 kr
Funktionär/Ungdom30 kr

Övrigt
Ammunition 25 st100 kr
Lånevapen50 kr
Funk banan. Funk hagel3 fria per arbetspass