Prislista

Ungdom är man t.o.m 19 år

Serie 25 duvor Pris
Ej medlem 60,00 kr
Medlem40,00 kr
Hagelfunktionär/Ungdom25,00 kr
Övriga funktionärer30 kr

Övrigt
Ammunition 25 st50 kr
Lånevapen40 kr