Prislista

Ungdom är man t.o.m 19 år

Serie 25 duvor Pris
Ej medlem 120 kr
Medlem80 kr
Funktionär/Ungdom40 kr

Övrigt
Ammunition 25 st120 kr