Extra nyhetsbrev December – 6/2023

Planeringen var att vi skulle komma med ett nyhetsbrev först i mitten av december men vi kände att vi inte kunde hålla på de goda nyheterna för klubben ända till dess; 

Det är enligt bangruppen nu klart med förlängningen av arrendekontraktet till 2029 och vi kan istället fokusera fullt ut på att utveckla banan för medlemmarna. I pipelinen ligger ett flertal projekt som de olika arbetsgrupperna successivt kommer att sjösätta, mer information om detta kommer längre fram.

Vi vill också samtidigt tacka alla som kom på klubbdagen den 12:e november för lite arbete och viktigast av allt, mingel vid korvgrillen. Detta planeras att bli en återkommande aktivitet för klubbens medlemmar, närmast på tur står den sedvanliga städdagen i vår.

På gång till våren är också en gemensam aktivitetsdag för klubbens ideellt arbetande skjutledare med testskytte på alla banor. Preliminärt planeras då en återkommande skjutledartävling med pistol, studsare och hagelbrakare, plus korvmingel så klart.

Med detta sagt så återkommer vi med det ordinarie nyhetsbrevet runt mitten av december. Det blir ett fullspäckat nyhetsbrev med en summering av 2023, ett år som varit mycket utmanande med prioritering på medlemsnytta och modernisering. Vi kommer också att berätta en hel del om planerna inför framtiden.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av respektive banchef enligt nedan, kontaktuppgifterna finns även på hemsidan.

Pistolbanan: ​pistolstyrelsen@hjvf.se

Älgbanan:​ alg@hjvf.se

Rådjursbanan:​ radjur@hjvf.se

Hagelbanan:​ hagelstyrelsen@hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening