KM Fält C 2015

KM Fält C 2015

1.   Henrik G 40/20 p.

2.   Fredrik S 39/21

3.   Christoffer O 38/20

4.   Stellan F 37/21

5.   Dario di L 35/20

6.   Ronnie C 34/19
Christer A 34/19

8.   Thomas F 28/15

9.   Johan K 27/19

10. Maria T 26/15

11. Audie N 23/17

12. Conny P 22/14

13.  Jousef N 9/7

KM Fältskytte A 2015

KM Fältskytte A

2015

1.   Henrik Grip 29/18  9p.

2.   Jörgen Ömalm 29/16  7p.

3.   Jocke Gulbrandsen 28/17  9p.

4.   Stellan Forthmeijer 28/17  9p.

5.   Christoffer Olsson 28/17  4p.

6.   Jonas Svedberg 27/17

7.   Fredrik Svensson 25/16

8.   Dario Di Leo 25/15

9.   Leon Kvarzell 24/17

10. Johan Lindroth 24/16

11. Tommy Johansson 22/12

12. Christer Angerfelt 21/15

13. Ronnie Cannerfelt 19/13

14. Martin Brunberg 16/11

15. Johan Knutsen-Öy 14/10

Återkallande av ammunition

Sako Sweden meddelar följande:

”Vi har fått kännedom om att några patroner i en tillverkningsbatch av Sako Hammerhead 11,7 gram i .308Win laddats med för lite krut eller inget krut alls.

Batchnummer är 120315, försäljningen är stoppad och Sako Sweden återkallar samtliga patroner ur denna batch. Produktionsfelet och återkallandet gäller endast denna ammunitionstyp ur just denna tillverkningsbatch. All annan Sako-ammunition är säker att använda.”

Källa: http://www.sako.se/nyheter/aterkallande-av-ammunition/90.news

Kurs för skjutledare

Inbjudan till kurs för skjutledare
Jägareförbundet Stockholm inbjuder klubbar/skjutbanor som är medlemmar i Jägareförbundet till utbildning för skjutledare om vad detta innebär. 
Detta sker måndag den 15 juni kl. 18.30 på Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291, Värmdö. Det bjuds på kaffe och fika.
Det finns en del att tänka på som skjutledare och program för kvällen är följande:
Vilka skyldigheter har en skjutledare

Vilka rättigheter har en skjutledare

Vilket ansvar har en skjutledare

Vilken information ska finnas tillgänglig på skjutbanan

Vad ska finnas för material på skjutbanan t.ex. första förband övrig hjälputrustning, telefon att ringa 112 

Skjutledarens personliga utrustning 

Erforderliga tillstånd för banan (statens skytteombud, polismyndigheten, kommunens miljö och hälsa, länsstyrelse)

Försäkringar för klubben, funktionärer och skyttar.

Märken till försäljning samt plansch över dessa

Info angående älgskyttebevis, björnpass, mitt träningsskytte

Anmälan om att vara med till kursen sker till Margareta Lavén margareta.laven@jagareforbundet.se senast den 10 juni. Detta för att vi ska veta hur många kaffe vi ska beställa och material. 
Svenska Jägareförbundet
Lars Björk