Nyhetsbrev 1/2023

Enligt önskemål från Huddinge JVF’s medlemmar har styrelsen nu beslutat att kontinuerligt informera om klubbens aktiviteter i ett mycket efterlängtat nyhetsbrev. Inledningsvis kommer nyhetsbreven att publiceras här på klubbens hemsida men vi undersöker även andra möjligheter och plattformar för att göra informationen mer tillgänglig via e-post.

Nyheter, information och bra-att-veta kommer på detta sätt att kunna förmedlas snabbare och det var även vad som efterfrågades av en av motionerna till årsmötet. På detta möte kom det även upp önskemålet om att resultat-och balansräkning, inskickade motioner etc skulle skickas till medlemmarna i god tid inför årsmötet. Med nyhetsbrevets kommande funktion blir nu också detta möjligt och kommer att tillhöra rutinen inför kallelsen till kommande årsmöten.

Styrelsen har nu haft sina konstituerande möten där roller och arbetsgrupper har bestämts. Styrelsens sammansättning hittar ni på www.hjvf.se/foreningen/styrelsen och den främsta målsättningen har varit att förstärka ett flertal roller med ytterligare kunskaper och med backup så att verksamheten inte är så sårbar. Både roller och arbetsgrupper har tillsatts utifrån de önskemål från medlemmarna som har kommit fram, dels under året och dels på årsmötet genom motionerna och under de gemensamma diskussionerna.

Arbetsgrupperna, nedan, har därför strukturerats upp och kompletterats upp med lämplig kompetens:

HJVF Miljö: ansvarar för att HJVF’s miljöarbete motsvarar de krav som ställs.

HJVF Ekonomi: utvecklar klubbens ekonomi- och redovisningssystem samt resultatkontroll.

HJVF Bana: planerar kort-och långsiktigt för klubbens banutveckling.

HJVF Kommunikation: utvecklar och ansvarar för klubbens medlemskommunikation.

HJVF Service: ansvarar för vägunderhåll och gemensamma faciliteter.

HJVF Byggnad: övergripande ansvar för gemensamma lokaler.

Vi är verkligen glada över att nu kunna publicera klubbens första nyhetsbrev och planerar redan för nästa. Har ni några frågor så är ni alltid välkomna att kontakta respektive banchef eller styrelsen direkt, kontaktuppgifterna finns på hemsidan www.hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening