När kommer inbetalningskortet ?

Faktura kommer med inbjudan till årsmötet, i månadsskiftet feb / mars