Vad kostar en jägare examen ?

Man blir ingen fullfjädrad skytt på att gå vår skytteskola en gång , vi ger grunderna för att veta hur man gör och kunskap om vapen och hur man hanterar dem säkert.

I skjutskola hagel ingår följande:

Säker vapenhantering

Skytte mot frångående lerduvor

Skytte mot markmål

Avståndsbedömning

I skjutskola kula ingår följande:

Säker vapenhantering

Skytte sittande med stöd

Skytte med jägarmässigt stöd

Skytte på fri hand

Skytte med skjutkäpp

Många klarar hageldelen och praktiskt grundprov kula efter kursen, högvilt som inte ingår i skjutskolan kan man behöva öva på lite. Finns 2 bra alternativ, det ena är att komma och öva på det vi kallar rådjursbanan där skjuter vi med 22lr gevär, man skjuter på 50m mot en älg som har samma förhållande i fart och storlek som på stora banan fast anpassad för 50m och det andra är på vår älgbana. När vi har öppet och priser ser du på vår hemsida under respektive banan.

Hagel kan man öva på vår hagelbana. Priser och tider på vår hemsida.

På rådjur, hagel och älgbanan kan han få hjälp när vi har skjutledare på plats och då finns det vapen och ammunition att tillgå enligt prislista

För att få skjuta upp för jägarexamen måste man ha klarat teoriprovet. Det kan man skriva hos oss de dagar vi har jägarexamen

Hur mycket det kommer att kosta är svårt att ge ett rakt svar på. Klarar man alla prov vid examen utan några omprov så är det enligt vår prislista http://www.hjvf.se/utbildning/utbildning/  idag 1420kr  (2017-12-27). Med omprov får du lägga till de poster där det står omprov.