Jag undrade hur ni rekommenderar att man går tillväga för att klara den praktiska delen av jägarexamen med hjälp av er skytteskola?

Kul att du tänker ta en jägarexamen!
Anmäl dig till en av skytteskolorna så kan vi efter det se om du behöver gå fler och vad du kanske behöver öva mer på.

Ett jättebra sätt att träna kula efter en dag på skjutskolan är att komma ut till vår rådjursbana och öva med 22lr vapen. Tider när det finns skjutledare där hittar du på  http://www.hjvf.se/radjur/radjurskalender/ . Det är ett billigt och bra sätt att mängdträna med kulvapen och skjutledarna som är där kan ge dig tips och råd.

När vi har skjutledare på plats på älgbanan kan du komma ut och skjuta även där och få hjälp och tips av den skjutledare som finns på plats. Tider hittar du på http://www.hjvf.se/alg/algkalender/

Öva hagelskytte kan du också göra hos oss. När det finns skjutledare på plats där kan du få hjälp med det också.  Tider hittar du på http://www.hjvf.se/hagel/kalender/

För alla kalendrarna gäller att står det ett namn och ev en tid så finns det skjutledare på plats för den bana du tittar på.
Det finns vapen att låna och ammunition att köpa. Priser hittar du på vår hemsida.

Välkommen!

Vad kostar en jägare examen ?

Man blir ingen fullfjädrad skytt på att gå vår skytteskola en gång , vi ger grunderna för att veta hur man gör och kunskap om vapen och hur man hanterar dem säkert.

I skjutskola hagel ingår följande:

Säker vapenhantering

Skytte mot frångående lerduvor

Skytte mot markmål

Avståndsbedömning

I skjutskola kula ingår följande:

Säker vapenhantering

Skytte sittande med stöd

Skytte med jägarmässigt stöd

Skytte på fri hand

Skytte med skjutkäpp

Många klarar hageldelen och praktiskt grundprov kula efter kursen, högvilt som inte ingår i skjutskolan kan man behöva öva på lite. Finns 2 bra alternativ, det ena är att komma och öva på det vi kallar rådjursbanan där skjuter vi med 22lr gevär, man skjuter på 50m mot en älg som har samma förhållande i fart och storlek som på stora banan fast anpassad för 50m och det andra är på vår älgbana. När vi har öppet och priser ser du på vår hemsida under respektive banan.

Hagel kan man öva på vår hagelbana. Priser och tider på vår hemsida.

På rådjur, hagel och älgbanan kan han få hjälp när vi har skjutledare på plats och då finns det vapen och ammunition att tillgå enligt prislista

För att få skjuta upp för jägarexamen måste man ha klarat teoriprovet. Det kan man skriva hos oss de dagar vi har jägarexamen

Hur mycket det kommer att kosta är svårt att ge ett rakt svar på. Klarar man alla prov vid examen utan några omprov så är det enligt vår prislista http://www.hjvf.se/utbildning/utbildning/  idag 1420kr  (2017-12-27). Med omprov får du lägga till de poster där det står omprov.