Jag är intresserad av att börja med pistolskytte och undrar om ni har en nybörjarkurs

Du kan antigen börja med pistolskytte som icke medlem eller söka medlemskap i Huddinge Jaktvårdsförening och samtidigt söka medlemskap i pistolsektionen på vår hemsida.
Någon nybörjarkurs i pistolskytte har vi inte. Våra skjutledare på pistol har kunskap och ger instruktioner om aktuellt vapen, säker vapenhantering och skytte.
All utrustning du behöver för skytte finns på banan. Vi har öppet för skytte: onsdag mellan kl. 18 – 21, lördag & söndag mellan kl. 9 – 14. För att kolla om banan är öppen,
gå in på hemsidan och pistolkalendern finns det angivet namn på respektive dag är banan öppen med skjutledare. Det är många som vill skjuta så det kan som regel uppstå kö,
och då finns det köbricka att ta. Ingen skytt får skjuta mer än 50 skott, därefter överlämnas platsen till nästa som står i kö.
Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma. Endast kontant betalning till skjutledaren.