Resultat KM .22 Gevär 2016 06 22

 1. John C                  162 p.
 2. Sven O                162
 3. Audie N               161
 4. Martin B             160
 5. Stefan J               159
 6. Henrik G             150
 7. Leon K                149
 8. Peter C                145
 9. Johan K-Ö          139
 10. Ola S                   130
 11. Peter F               126
 12. Tanja L              111
 13. Macki B              90
 14. Stefan L              87
 15. Johan S               71

Resultat Pistol KM Fält C 2016 06 12

 1. Leon K       41/21
 2. Fredrik S   40/21  10 poäng
 3. Johan L     40/21    5 p.
 4. Ronnie C   40/21    3 p.
 5. Torbjörn E 39/21
 6. Mathias L  38/21
 7. Thomas F  37/21
 8. Rolf S        36/20   9 p.
 9. Sven O      36/20   6 p.
 10. Stefan Jo   35/18
 11. Tanja L     29/17 6 p.
 12. Stefan Li  29/17   0 p.
 13. Carl K       25/16
 14. Mikael K   25/14
 15. Conny P    15/12

Arbete på hemsidan

Hej alla,

Vi kommer att göra uppdateringar på hemsidan  för att ge ett bättre mobilstöd, framförallt på iPad. Det kommer därför att emellanåt se ut som stryk men vi hoppas att det kommer att bli bättre så småningom.

Älgbanan löper bra!

Älgbanan löper på i perfekt form nu. Ledbelysningen gör att det går perfekt att skjuta även om kvällarna fortfarande är mörka.

Klara av dina skjutprov inför höstens jakter redan nu. Just nu är det inte så mycket folk som skjuter på tisdagarna och torsdagarna så du hinner skjuta många serier per kväll.

Jämna veckor på torsdagar kan du dessutom oftast skjuta upp för högviltexamen.

Titta i älgkalendern så ser du om det finns skjutledare på plats och vilken tid banan öppnar. Om det är lite folk så stänger vi tidigare än vad som anges i kalendern. Banan öppnas alltid på tid angiven i kalendern.

Välkomna

Faktura för medlemsavgift 2016 och inbjudan till årsmöte

I veckan kommer utskicket med årets faktura och inbjudan till årsmötet. Skickas som föreningsbrev, vilket tar sin tid. Och så hoppas vi att alla har meddelat styrelsen adressförändringar.

Om man inte har fått sin faktura senast fredag den 11 mars ombeds ni att kontakta styrelsen via hjvf.se och det meddelandeformulär som finns under fliken Föreningen-kontakta HJVF.