KM Pistol Siluett 2016 08 14

1 plats                Jocke G                                          261 poäng

2 plats                Karl K                                            215 poäng

3 plats                Torbjörn E                                     206 poäng

4 plats                Christian S                                     146 poäng

Resultat KM .22 Gevär 2016 06 22

 1. John C                  162 p.
 2. Sven O                162
 3. Audie N               161
 4. Martin B             160
 5. Stefan J               159
 6. Henrik G             150
 7. Leon K                149
 8. Peter C                145
 9. Johan K-Ö          139
 10. Ola S                   130
 11. Peter F               126
 12. Tanja L              111
 13. Macki B              90
 14. Stefan L              87
 15. Johan S               71

Resultat Pistol KM Fält C 2016 06 12

 1. Leon K       41/21
 2. Fredrik S   40/21  10 poäng
 3. Johan L     40/21    5 p.
 4. Ronnie C   40/21    3 p.
 5. Torbjörn E 39/21
 6. Mathias L  38/21
 7. Thomas F  37/21
 8. Rolf S        36/20   9 p.
 9. Sven O      36/20   6 p.
 10. Stefan Jo   35/18
 11. Tanja L     29/17 6 p.
 12. Stefan Li  29/17   0 p.
 13. Carl K       25/16
 14. Mikael K   25/14
 15. Conny P    15/12

Arbete på hemsidan

Hej alla,

Vi kommer att göra uppdateringar på hemsidan  för att ge ett bättre mobilstöd, framförallt på iPad. Det kommer därför att emellanåt se ut som stryk men vi hoppas att det kommer att bli bättre så småningom.